شرکت امتداد » دوره آموزشی بانکداری اسلامی

دوره آموزشی بانکداری اسلامی


 

دوره آموزشی بانکداری اسلامی

cigarettes shops

سرفصل های دوره:

 • مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی
 • وجه تمایز بانکداری اسلامی با نظام اقتصاد سنتی
 • حقوق دارایی در تفکر اقتصاد اسلامی
 • چارچوب قانونی مناسب
 •  تعریف ربا (سود)
 • نقش بانکداری سنتی در توسعه ی اقتصاد
 • ویژگی های وام مبتنی بر سود
 • بانکداری / مالی اسلامی، جزء جدایی ناپذیر اقتصاد اسلامی
 • مسائل مقرراتی، قانونی و مالی اسلامی
 • نقش اخلاق در بانکداری اسلامی
 • انواع قرارداد اسلامی: با نرخ بازگشت از پیش تعیین شده و  با نرخ بهره ی متغیر
 • طرز کارکرد بانکداری / مالی اسلامی
 • مدل های کارایی های بانک های اسلامی در سرمایه گذاری تحت شرایط با ریسک و قطعیت
 • عامل انتخاب در میان پروژه های سرمایه گذاری
 • مقدمه ای بر بازار سرمایه ی اسلامی

مدرس دوره:

مدرس این دوره پس از اخذ کارشناسی بازرگانی و طی دوره‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران برای تکمیل معلومات دانشگاهی به آمریکا عزیمت کرد و در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶ از دانشگاههای وایومینگ و تکزاس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا با امتیاز عالی به اخذ مدرک نایل آمد. وی در حال حاضر استاد مدعو دانشگاه الزهراء و دانشگاه تربیت مدرس است.

Top

نظرات بسته شده است.

Top