شرکت امتداد » مدیریت، اقتصاد و مباحث مالی

مدیریت، اقتصاد و مباحث مالی

 

2666132

 

پورتفولیو دوره های مدیریتی شرکت مهندسی امتداد شامل طیف وسیعی از حوزه های مدیریتی و مالی در صنعت نفت و گاز است. حوزه هایی مانند مدیریت پروژه، اقتصاد پروژه و ارزیابی اقتصادی، مدیریت قراردادهای پروژه های نفت و گاز، مدل­سازی مالی پروژه های نفت و گاز، مدیریت و رهبری و… که همه ی دوره های مدیریتی مرتبط با صنعت نفت و گاز را پوشش می دهند.

۱ـ  مدیریت و رهبری

 • مدیریت پروژه برای اعضای تیم پروژه
 • مهارت های ارتباطی و ارائه مطالب برای مدیران پروژه ها
 • مهارت های ضروری برای افراد حرفه ای در صنعت نفت و گاز
 • مهارت های مذاکره، تهیه و درک قراردادهای صنعت نفت و گاز
 • مدیریت پورتفولیو
 • قراردادها و رژیم های قانونی برای صنعت نفت و گاز
 • مباحث حقوقی، قراردادها و مذاکرات بین المللی در صنعت نفت و گاز
 • مدیریت دانش
 • رهبری و نظارت
 • مدیریت دارایی های نفت و گاز
 • مهارت های مدیریتی بین المللی
 • قرارداد، تامین و مشارکت
 • مهارت های ارتباطی در کسب و کار بین المللی
 • اصول مذاکرات در صنعت نفت و گاز
 • برگزاری فنی مناقصات
 •  قراردادهای بین المللی اکتشاف نفت و گاز
 • تامین و تدارکات و مدیریت زنجیره تامین
 • کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت نفت و گاز
 • ارائه تخصصی و حرفه­ای
 • مدیریت پروژه کاربردی برای صنعت نفت و گاز
 • مدیریت پروژه استراتژیک
 • رویکرد استراتژیک به پروژه های اکتشاف نفت و گاز
 • مدیریت و تحلیل ریسک پروژه
 • استراتژی­های تامین و تدارکات در صنعت نفت و گاز

۲ـ  اقتصاد و مباحث مالی

 • تحلیل تصمیم گیری و اقتصاد نفت در پروژه های بالادستی
 • آشنایی با اقتصاد نفت و ارزیابی پروژه ها
 • آشنایی با مباحث مالی و حسابداری در صنعت نفت و گاز
 • تحلیل ریسک و تصمیم گیری در صنعت نفت
 • حسابداری تولید و اکتشاف نفت
 • اقتصاد در اکتشاف نفت
 • اقتصاد منابع نامتعارف نفت و گاز
 • ممیزی در صنعت تولید و اکتشاف(E&P)
 • ریسک، عدم قطعیت و تصمیم گیری در پروژه های تولید و اکتشاف نفت
 • ارزش گذاری و تصمیمات سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
 • مدیریت و تحلیل تامین مالی پروژه های بخش انرژی
Top